Etkili Yönetim, Zirvede Liderlik


İki günün ardından...

"Etkili Yönetim ve Zirvede Liderlik" gelişim programı bugün ve orta vadede iş liderlerin en çok gereksinim duyduğu yetkinlikleri kazandırmak için tasa