top of page

Hep Bildiğimiz Şeyler İşte!


Bugünlerde “malumat” kelimesine takıldım. Günümüz Türkçesinde pek kullanılmıyor. Sanırım ne işe yaradığını da anlamamışız, bu nedenle karşılayan bir kelime de kullanmıyoruz. En hallicesi “bilgi” kelimesini yamıyoruz malumat yerine. Tabi bir de malumatı karşılayan enformasyon kelimesi var. Ancak günlük dilde kendisi ile pek rastlaşmıyoruz.

Peki ya "Bilgi" sandığım şeyler malumatsa…

Oysa veri, enformasyon ve bilgi birbirleri ile ilişkili ancak birbirinden farklı kavramlar. Veri, ilişkide olduğumuz dünyaya ait kaydedebileceğimiz gerçeklerdir. Örneğin gözümüzün rengi ya da odadaki kişi sayısı gibi. Malumat (Enformasyon) ise bu verilerin işlenmesi, anlamlı bir çerçeve içine alınması ile oluşur. Enformasyonun bilgiye dönüşmesi, bireyin onu algılaması, özümsemesi ve anlamlı sonuçlar çıkarması ile mümkün olur.

Burada kritik olan yetkinlik, bireyin enf