top of page

Paylaşmaya Değer!

IRAK’ta kitaplarını sokağa öylece bırakan kitapçıya sormuşlar: “Çalınmaz mı kitapların?” Cevap vermiş: “Okuyan çalmaz, çalan okumaz”.