top of page

Eğitimcinin Eğitimi!

 

  Neler Elde Edeceksiniz?

 

 • Eğitim ihtiyacını belirleyip tanımlayabilecek, eğitim hedeflerini somutlaştırma becerinizi geliştireceksiniz,

 • Yetişkinlerin öğrenme prensipleri ve stillerini tanıyacak, katılımcıların ihtiyaçlarına odaklı öğrenme materyalleri, uygulama ve aktiviteleri geliştirebileceksiniz,

 • Hazırladığınız içeriği farklı yollarla (yaparak öğrenme, fasilitasyon, eğitim, sunum gibi…) ulaştırıp, öğrenme sürecini en etkin şekilde yönetebileceksiniz,

 • Eğitimlerinizin etkinliğini ve yatırımınızın geri dönüşünü ölçme yetkinliğine sahip olacaksınız.

Yol Haritası

 

 

Eğitimin Anatomisi

 • Etkin ve Verimli Bir Eğitimin İçin Temel İlkeler

 • Eğitmenin Nitelikleri ve Kişisel Değerlendirme

 • Eğitim Döngüsünü Tanıyalım

 

Analiz ve Hedeflerin Belirlenmesi

 • Eğitim İhtiyaç Analizi

 • Verilerin Değerlendirilmesi

 • Eğitim Hedeflerinin Oluşturulması

 • Öğrenme Aşamalarına Adaptasyon

 

Planlama ve İçeriğin Geliştirilmesi

 • Yetişkinlerin Öğrenme Prensipleri

 • Eğitimin Yapısal Dizaynı ve Dizayn Araçları

 • Materyal, Eğitim Atmosferi ve Kişisel Hazırlık

 • Yardımcı Eğitim Araçlarının Geliştirilmesi (Oyun, Aktivite, Uygulama ve Değerlendirme Araçları)

 

Eğitimin Sunumu

 • Olumlu Bir Gelişim Atmosferi İçin Araçlar

 • Farklı Gelişim Metotları (Fasilitasyon, Eğitim, Sunum, Yaparak Öğrenme…)

 • Eğitim Sürecinin ve Katılımcılarının Yönetilmesi

 

Eğitim ve Gelişim Girişimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

 • Değerlendirmenin 5 Aşaması

 • Hangi Aşama, Ne Zaman?

bottom of page