top of page

Yönetim ve Liderlik Becerileri sadece bir iş ünvanı olmanın ötesinde perspektif, yetkinlik ve sonuç elde etmeye yönelik bir tarz geliştirmekle ilişkilidir. Bu anlamda yönetim ve liderlik, insanlar aracılığı ile sonuçlara ulaşma becerilerini içerir. Organizasyonel başarı için yönetici çalışanlarının katılımını sağlamalı, hedeflerin iletişimini doğru kurarak tüm potansiyelin değer yaratmaya ve başarıya kanalize edilmesine aracılık etmelidir.

 

Etkili Yönetim, Zirvede Liderlik süreci size, bir eğitim programından çok hazırlık, katılım ve uygulamayı içeren bir öğrenme deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Bu öğrenme deneyiminde yöneticileriniz kilit kavramlara ilişkin en iyi uygulamaları öğrenirken, diğer taraftan bu modelleri kendi iş yaşamlarına adapte etme, kişisel yönetim ve liderlik stillerini kullanarak değer yaratmanın yollarını keşfedecekler. Devamı...

Koçluk modern yönetim ve liderlik anlayışının birkaç anahtarından biridir. Bir yönetici için çalışanının potansiyeli açığa çıkarmanın ve o potansiyeli performansa dönüştürmenin en güçlü aracıdır. Bunun yanında çalışanın pozitif tavır sergilemesi, katılımcılığının, bağlılığının ve üretkenliğinin artması, yöneticisinin koçluk becerileri ile yakın ilişki içindedir.

 

Koçluk – Çalışanlarınızı Başarıya Yönlendirin! programı etkin bir koçluk yaklaşımı için gerekli 3 rol ve 4 temel beceri üzerine odaklanan, günlük iş akışı içinde yöneticilere her bir öğrenme fırsatını koçluk yardımıyla yürütmenin anahtarını sunan bir gelişim çözümüdür. Devamı...

Etkin bir biçimde gerçekleştirildiği takdirde değerlendirme görüşmeleri çalışan performansını geliştirmeye ve kurumsal üretkenliği arttırmaya yardım eder. Genelde 6 aylık ya da yıllık olarak belirlenmiş zamanlarda gerçekleştirilen bu görüşmeler günlük iş karmaşa içinde hak ettiği ilgiyi görüyor mu? Bu soru pek çok kurum için ne yazık k yanıtlaması oldukça güç bir sorudur.

 

Performans Değerlendirmede Etkinliği Arttırmak eğitimi, performans yönetim sisteminin en önemli parçası olan değerlendirme görüşmelerinin, geleneksel kontrol odaklı yapıdan gelişim odaklı bir yapıya, direktif bir stilden koçluğa doğru dönüştürülmesi için gerekli olan bilgi beceri ve yetkinlikleri yöneticilerinize kazandırmak için tasarlanmıştır. Devamı...

Please reload

bottom of page