top of page

İş'te Performans!

 

  Neler Elde Edeceksiniz?

 

 • Sahip olduğumuz en değerli kaynağımız olan beyni daha yakından tanıyıp yapısı ve işleyiş dinamikleri hakkında bilgi edineceksiniz,

 • Daha yüksek bir kavrayışla hızlı öğrenme becerisi geliştirecek, bilgiyi daha hızlı işleyebileceksiniz,

 • Hafıza tekniklerini öğreneceksiniz,Daha yüksek hızda okuma becerileri elde edeceksiniz,

 • Hedef odaklı bir yaklaşım geliştirebilecek iş ve özel hayatınızdaki motivasyonel unsurları keşfedeceksiniz.hazırlanmasının köşe taşlarını tanıyacaksınız,

Yol Haritası

 

 

İnsan Beyni

 • Giriş ve Anlam

 • Mevcut Araştırmalar

 • Beyin, Yapısı, Bileşenleri ve Öğrenme

 

Zihin Haritaları

 • Geleneksel Çalışma Alışkanlıkları

 • Zihin Haritaları

 • Uygulama Alanları

 • Avantaj & Dezavantajları

 

Hafıza

 • Kısa Dönemli – Uzun Dönemli Hafıza

 • Örenme Süreci ve Bilginin Hafızaya Kaydedilmesi

 • Hafızayı Geliştirmek İçin İpuçları ve Teknikler

 

Hızlı Okuma Teknikleri

 • Okuma Teknikleri

 • İleri Okuma Teknikleri ve Uygulamaları

 • Çalışma Ödevi

 

Motivasyon ve Hedefler

 • Kişisel Motivasyona Yeni Bir Yaklaşım

 • 7 Adım Planı: Hayalden Aksiyona

bottom of page