top of page

Koçluk  

Çalışanlarınızı Başarıya Yönlendirin!

 

Neler Elde Edeceksiniz?

 

 

Mevcut koçluk stiliniz ve becerilerini konusunda farkındalık sahibi olacaksınız,

 

Bir yönetici koç pozisyonunun gerektirdiği 3 rol ve 4 temel beceriyi ustalıkla kullanabileceksiniz,

 

Günlük gelişim fırsatlarını hızla tespit edip bu fırsatları koçluk yaklaşımı ile performans gelişimine yönlendirebileceksiniz,

 

Duruma uygun koçluk yaklaşımını seçme becerisi elde edeceksiniz.

Yol Haritası

 

Giriş ve Tanışma

 • Tanışma

 • Programın Hedef, Süreç, Uygulamaları

 • Koçluk Modeli

 • Kişisel Değerlendirme

 

Uyum ve Yakınlaşma

 • Uyum Sağlama ve Yakınlaşma Piramidi

 • Sözlü – Sözsüz Sinyaller

 • Yakınlaşma Teknikleri

 

Soru Sorma Becerileri

 • GROW Modeli

 • Her Aşama İçin Güçlü Soruların Oluşturulması

 • Uygulamaya Transfer

 

Dinleme Becerileri

 • Nasıl Dinliyorum

 • Etkin Dinleme

 • Toparlama ve Özetleme

 • Koçluk Forumu – Özetleme ve Soru Sorma

 

Geri Bildirim

 • Koçluk – Geri Bildirim İlişkisi

 • Yapıcı Geri Bildirim Modeli

 • Uygulamaya Transfer

 

Mücadeleye Teşvik ve Esnetme

 • GROW Modeli ve Mücadeleye Teşvik

 • Esnetme / Zorlama Prensipleri

 • Uygulamaya Transfer

 

Bütünleştirme ve Aksiyon Planlama

 • Bütünleştirme Aktivitesi

 • Koçluk Fırsatlarını Tanımlamak

 • Aksiyon Planlama

bottom of page