top of page

Etkili Yönetim, Zirvede Liderlik!

 

Neler Elde Edeceksiniz?

 

 • Yönetim ve Liderlik stillerini tanıyarak kendi tarzınız konusunda farkındalık geliştireceksiniz,

 

 • Üretken bir yönetim ve etkili bir liderlik sergileyebilmek için sürdürmek istediğiniz güçlü yönlerinizi veya geliştirmek istediğiniz alanIarı belirleyeceksiniz,

 

 • Hedef odaklı bir iletişim, etkileme ve ikna etme becerisi geliştireceksiniz,

 

 • Çalışanlarınızın bireysel motivasyonel ihtiyaçlarını tanımlayabilecek, motive etmenin yollarını keşfedeceksiniz,

 

 • Çalışanlarınızın daha yüksek bir performans ortaya koymasını sağlayacak bilgi, yöntem ve araçları ustalıkla kullanabileceksiniz.

Yol Haritası

 

Giriş & Tanışma

 

Roller ve Sorumluluklar

 • Yöneticinin Temel Rolleri

 • İş Yaşamında İnsan

 • Liderlik Gelişimi ve Liderliğin Bileşenleri

 • Kişisel Değerlendirme ve Farkındalık

 

Yönetim Stilleri ve Liderlik İhtiyacı

 • Çalışanların Liderlik İhtiyacı Analizi

 • Performans Kategorileri

 • Yönetim Stilinizi Değerlendirin

 • Liderlik Tarzınızı Esnetmek ve Adapte Etmek

 

Motivasyon Etkisi

 • Temel Motivasyon İhtiyacı ve Kategorileri

 • Çalışanınızın Motivasyon İhtiyacını Belirlemek

 • Yaratıcı Motivasyon Teknikleri Çalışması

 • Kaçınılması Gerekenler

 

İletişim ve Etkileme

 • Hedef Odaklı İletişim

 • Etkileme Stilleri ve Yaklaşımı

 • Vaka Çalışması

 

Performans Yönetimi

 • Performans Yönetim Araçları

 • Önce Geribildirim

 • Performans Koçluğu Yaklaşımı ve Süreci

 • Delegasyon

 • Çalışana Yetki Devri

 

Gözden Geçirme ve Aksiyon Planlama

 

bottom of page